Projekty unijne

Firma LUSTAN brała udział w targach Batibouw w Brukseli dniach 23-25 lutego 2018 roku. Podczas targów prezentowaliśmy nasze produkty w ramach HousePLan.be. W ramach forum gospodarczego organizowanego w Łódzkie HOUSE omawialiśmy przedstawioną ofertę produktową oraz prowadziliśmy rozmowy z potencjalnymi klientami oraz dystrybutorami.

Dofinansowanie udziału w wyjeździe zostało udzielone w ramach realizacji projektu „Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Nr i tytuł projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-763/10 i WND-RPLD.03.06.00-00-894/11
"wzrost konkurencyjności firmy Lustan poprzez wprowadzenie nowych usług zgodnych z oczekiwaniami ryku"