Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Nr i tytuł projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-763/10 i WND-RPLD.03.06.00-00-894/11
"wzrost konkurencyjności firmy Lustan poprzez wprowadzenie nowych usług zgodnych z oczekiwaniami ryku"